Φλόγες

Φλόγες

Ακούστε την ανάλυση του έργου

Φλόγες

Καίγομαι στη φωτιά που άναψα μέσα μου… 

Δεσμώτης της αδυναμίας μου… 

Υπόδουλος του τώρα και του ακάματου… 

Καταδικασμένος ηττοπαθής… 

Ανεξέλεγκτα αναίσθητος… 

Ζητιάνος της στιγμής που θα παλαίψω… 

… κι αν παλαίψω… 

ΘΑ ΝΙΚΗΣΩ… 

χάσω – κερδίσω… 

 

No Comments

Post A Comment