Ο Τετραγωνισμός του Κύκλου

Ο Τετραγωνισμός του Κύκλου

See the video

Το τέταρτο από τα επτά έργα της ενότητας “Αντιθέσεις”.  

Ένα από τα αρχαιότερα γεωμετρικά προβλήματα είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, η 

κατασκευή δηλαδή ενός τετραγώνου με τη χρήση κανόνα και διαβήτη, του οποίου το 

εμβαδό να είναι ίσο με εκείνο ενός δοθέντος κύκλου. Σίγουρα η δημιουργία αυτή δεν 

αποτελεί την καθεαυτού λύση του μαθηματικού προβλήματος αλλά η τέχνη μπορεί να 

δώσει ερμηνείες και διαφορετικές διαστάσεις στην προσέγγιση των προβλημάτων, 

όποια κι αν είναι η φύση τους. Η φιλοσοφία λοιπόν του έργου εστιάζει στο ότι πολλές

φορές στη ζωή μας, μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα της ζωής,

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗ.

«Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου είναι CDs και δισκέτες, 

τα οποία περιέχουν όλη την πληροφορία που συνέλεξαν κατά καιρούς όλοι όσοι 

προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου». 

Το γλυπτό περιστρέφεται και ο κύκλος στη σκιά μετατρέπεται σε τετράγωνο. 

No Comments

Post A Comment