Ο Κύκλος της Ζωής

Ο Κύκλος της Ζωής

Το αποτύπωμα ενός όγκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας 

κατασκευής, ή μιας πράξης ή μιας κατάστασης (τωρινής ή 

παρελθοντικής) ή ενός γεγονότος ερμηνεύεται μ’ ένα συγκεκριμένο 

σχήμα. Η ερμηνεία αυτή σίγουρα δεν πρεσβεύει το σύνολο των 

παραμέτρων που συντελούν στη δημιουργία. Η επέκταση και 

«ολοκλήρωση» του σχήματος γίνεται με τη σκιά που προκύπτει όταν η 

δημιουργία φωτιστεί από ένα και μοναδικό σημείο. Έτσι, ενώ η κάτοψη – 

αποτύπωμα του έργου αποτελείται από ένα ημικύκλιο, η συμπλήρωσή 

του με τη σκιά του μετατρέπει το σχήμα σε κύκλο. Η δημιουργία της 

σκιάς έγινε με το σύνολο των αλληλεπικαλυπτόμενων σκιών που 

προκύπτουν από όγκους με αυστηρές γεωμετρικές γραμμές (κύβους, 

πυραμίδες, παραλληλεπίπεδα). 

No Comments

Post A Comment