Ματωμένος Κόσμος

Ματωμένος Κόσμος

Bloody World

Γλυπτό Σκιάς που έγινε για την έκθεση “Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ” του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

 

Ματωμένος κόσμος 

Αναφορά με τη σκιά… 

Κενό στη θέση του στρατιώτη… 

Μεγάλη απώλεια… 

Μονάχα τα σημάδια του αίματος, 

που ανεξίτηλα έβαψε τις πέτρες… 

Μαυρίλα γύρω… 

Τι κι αν ο ήλιος φώτιζε… 

Μαύρα όλα τα ‘βλεπε ο στρατιώτης… 

Αναφορά με τη σκιά… 

  

Οι υπόλοιποι όλοι εδώ; 

Αναφορά… 

Ενημέρωση… 

Παιχνίδι τακτικής… 

Μαζεύονταν τα βράδια και σχεδίαζαν… 

Και οι από δω… 

Και οι από κει… 

Και οι δεκαεφτά… 

Θα βάλουμε αυτό εδώ κι αυτό εκεί… 

Και σαν φωτίσει ο ήλιος… 

… θα δούμε … 

… και περίμεναν … 

Μετρούσαν τα κενά και τις σκιές… 

Μετράνε τα κενά και τις σκιές… 

Χρόνια τώρα… 

Αιώνες… 

Αναφορά με τη σκιά. 

No Comments

Post A Comment