Και πάλι χάος…

Και πάλι χάος…

Ακούστε την ανάλυση του έργου:

And chaos again…  

Το χάος υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά η έννοια του χάους διαφοροποιείται και μεγεθύνεται όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος. Η αύξηση των γνώσεών μας, που έρχονται να μας δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, δημιουργούν άλλα υπαρξιακά ερωτήματα. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής μας δημιουργεί μια διαφορετική χαοτική κατάσταση. Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι μέρος του χάους… και του «φυσικού χάους» αλλά και αυτού που δημιούργησε ο ίδιος… 

No Comments

Post A Comment