• Γεννήθηκα - I was born.
    Μεγαλώνω - I have been growing up...
    Θα πεθάνω - I will die...
    ... έως τότε όμως, θα δημιουργώ ... - ... until then, I will be creating...
Projects